Structuur

Scouts Kluisbergen

De groep wordt onderverdeeld in takken. Deze takken worden bepaald volgens leeftijd en zijn bij ons gemengde groepen.
De Kapoenen; 6-8 jaar
De welpen: 8-11 jaar
De Jogivers: 11-14 jaar
De Givers: 14-17 jaar.
De oudste groep is de jin: 17-18 jaar.
De leiding is ouder dan 18 jaar .

Deze laatse groep zit zeker één keer in de maand samen voor een groepsraad, die wordt voorgezeten door een verkozen eindverantwoordelijke: de groepsleid(st)er(s). De groepsraad bepaalt de werking van de groep. In een jeugdbeweging wordt de jeugd geleid door jeugd. Alle belangrijke beslissingen worden door de groepsraad genomen.

Het district

De eerste schakel na de groep is het district (Vlaamse Ardennen). Dat groepeert een tiental groepen (Kluisbergen, Oudenaarde, Ronse,Ename, Zottegem, Geraadsbergen, Asper, Zingem) uit eenzelfde buurt. De groepsleid(st)ers uit een district zitten samen in de districtsraad en kiezen een districtscommissaris als eindverantwoordelijke. Er zijn 56 districten. Een viertal districten vormen dan weer een gouw (Land Van Egmont). Ook hier kiezen de verschillende districtscommissarissen een eindverantwoordelijke, de gouwcommisaris.

Het verbond

De gouwen - 12 in het totaal - samen zijn "het verbond" dat geleid wordt door een verbondsraad, waarin alle eindverantwoordelijken van de gouwen en districten vertegenwoordigd zijn. De verbondsraad bepaalt het algemeen financieel en pedagogisch beleid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Verschillende commissies, commissariaten, ploegen en diensten werken dat beleid op verbondsniveau uit. De verbondscommissaris coördineert dit geheel als pedagogisch verantwoordelijke en afgevaardigd beheerder.