Geschiedenis

In 1956 richtte Jaak Vandeputte, toen onderpastoor van berchem, de VVKSM G. de Hasque op. Eerwaarde heer Vandeputte vond al langer dat er in Berchem een jeugdvereniging moest komen. Om de bewoners van Berchem warm te maken voor zijn idee organiseerde hij een jeugdfeest in de parochiezaal met als gastspreker de aalmoezenier van de scoutsgroep Sint Paulus in Gent. Dit feest werd een succes met behulp van de scouts van Ronse lukte het hem om een scoutsvereniging voor jongens op poten te zetten. Kamiel Van Habost werd de eerste groepsleider van de groep en Annie Callens, Rosine Lietaer, Rosa Delbeke, Michel Lietaer en Willy David de eerste leidersploeg.

De toenmalige groep bestond uit drie takken: de welpen, de jongverkenners en de verkenners. In 1976 fusioneerde de scouts met de meisjeschiro en werd op deze manier een gemengde scoutsgroep. In datzelfde jaar werd de kapoenentak opgericht en kreeg de scoutsvereniging de naam VVKSM (Vlaams Verbond van Katholieke Scouts en Meisjes Gidsen). In 1983 werd de Jin tak aan de scoutsgroep toegevoegd. De eerste 25 jaar werd de nadruk hoofdzakelijk gelegd op de lokale werking, maar na het 25 jarig bestaan van de vereniging werd er ruimer gedacht. In dat jaar werd door de Kluisbergense scoutsgroep een jamborette, een internationaal scoutskamp, georganiseerd. Scoutsverenigingen van over de ganse wereld kwamen toen samen in Kluisbergen. Door het overgrote succes van dit kamp werd het vier jaar later nog eens georganiseerd. Door deze kampen werd de kijk op het internationaal scoutsgebeuren verruimd en nemen ook nu leden steeds deel aan de vierjaarlijkse jamborees.

In de loop van de jaren kende de vereniging heel wat locaties tot in 1970 Dr. Marcel Gevaert een deel van zijn tuin ter beschikking stelde aan de scouts. Onder leiding van Marc Castelein werden op deze locatie, wat nog steeds de huidige locatie van de scouts is, de eerste lokalen gebouwd. Buiten de kapoenen tak kreeg elke tak er zijn lokaal. In 2003 werden de lokalen grondig herbouwd onder impuls van de toenmalig groepleider Giovanni Buyssens en werd ook de kapoenentak in de Bloemenlaan ondergebracht.

De Groep die in 1956 ontstond met een jeugdfeest in de parochiezaal te Berchem is ondertussen uitgegroeid tot een scoutsvereniging met een vaste waarde in Kluisbergen die momensteel een 150 leden telt. Dit alles kon worden verwezelijkt dankzij de onvoorwaardelijke medewerking van alle groepsleiding en leiding gedurende de afgelopen jaren.